Individuele Psychologische begeleiding

Als we moeilijkheden ervaren, proberen we meestal zelf (al dan niet met hulp van onze directe omgeving) een oplossing te vinden. De ene keer voelen we ons sterk genoeg om problemen op te lossen, maar soms missen we die sterkte of blijven moeilijkheden terug komen en geraken ze niet opgelost. Psychologische begeleiding kan zinvol zijn wanneer je het gevoel hebt dat je er zelf of met hulp van de omgeving niet meer door geraakt.

Individuele psychologische begeleiding biedt inzicht in en ondersteuning bij blijvende moeilijkheden, crisis(sen), veranderingsprocessen, verwerking van verlies en/of ziekte, relationele problemen (vb. met partner, collega’s, omgeving…), depressie, angst, gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, contactmoeilijkheden,… Op vraag van de cliënt kunnen belangrijke derden betrokken worden in de therapie. Indien nodig werken wij samen met andere betrokken hulpverleners.